Zekerheid door Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk)

24 mei 2021


Meinselect is al jaren gecertificeerd conform het SNA-keurmerk

Vorige week hebben wij weer een grondige inspectie gehad voor de SNA. Ook deze keer hadden wij alles weer uitstekend op orde. Het is een fijne gedachte voor ons zelf, maar zeker voor onze opdrachtgever en kandidaten, dat we alles conform wet-regelgeving op orde hebben.

Hoe zit dat bij u? 
Wie regelmatig arbeid inleent of werk uitbesteedt kan profiteren van de bescherming die het SNA-keurmerk biedt. U bent namelijk altijd zelf eindverantwoordelijk voor het afdragen van omzetbelasting en loonheffingen. Dit is vastgelegd op basis van Keten- en Inlenersaansprakelijkheid.  

U kunt flinke boetes oplopen voor het werken met mensen die niet in Nederland mogen werken of van wie de identiteit niet is gecontroleerd en vastgesteld. Dankzij het SNA-keurmerk hoeft het u en uw collega’s niet meer te overkomen.

Waar staat het keurmerk voor?
Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn gekeurd op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
• De identificatie van de onderneming (o.a. registratieplicht)
• De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
• Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
• Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
• Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Meinselect is al jaren gecertificeerd conform het SNA-keurmerk
Wist u al dat Meinselect in 2012 is gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid en aangesloten is bij de ABU (Algemene Bond voor Uitzendondernemingen)? Bekijk hier ons certificaat!

Wat kunt u zelf doen
Het SNA-keurmerk biedt garantie voor een aantal zaken. Er blijft echter genoeg over waar u zelf op kunt letten als u gebruik wilt maken van een gecertificeerde onderneming:
• Controleer of de onderneming daadwerkelijk in het register is opgenomen.
• Controleert u zelf ook met regelmaat of de onderneming waarmee u samenwerkt nog steeds gecertificeerd is.
• Het is verstandig om zelf ook regelmatig de identiteit van alle werknemers te controleren.
• Leg zakelijke afspraken altijd schriftelijk vast.
• Alleen facturen accepteren die aan de gemaakte afspraken en wettelijke eisen voldoen.

Voordeel voor u als opdrachtgever
Het voordeel van deze regelmatige controles is dat opdrachtgevers bonafide ondernemingen kunnen herkennen. Op deze manier lopen opdrachtgevers minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Onder voorwaarden is er zelfs sprake van fiscale vrijwaring. Dat moet wel geruststellend zijn voor opdrachtgevers! 

Detacheren via Meinselect zonder risico
Bij detachering heeft Meinselect voor u een geschikte kandidaat gevonden. Deze kandidaat bieden wij een tijdelijk dienstverband. Meinselect hanteert een all-in uurtarief op basis van de inlenersbeloning. Alle werkgeverslasten, doorbetaling bij vakantie, feestdagen, bijzonder verlof en ziekte zijn voor onze rekening. U ontvangt een factuur met daarop alleen de gewerkte uren. 

Heeft u op korte termijn iemand nodig of zoekt u tijdelijke ondersteuning op een specifiek project? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden om iemand via Meinselect te detacheren.

Elke week de laatste vacatures in je mailbox

Laat niet meer zien
Meinselect B.V.